Back

Studijski program Elektronsko poslovanje ima cilj da studentima pruži vrhunska teorijska i praktična znanja i osposobi ih za originalna istraživanja u fundamentalnim i primenjenim oblastima. Uslovi za upis na studijski program su prethodno ostvarenih najmanje 300 ESPB na osnovnim akademskim i master akademskim studijama (ili na integrisanim akademskim studijama).

Studijski program Elektronsko poslovanje usklađen je sa vizijom, misijom i ciljevima Fakulteta organizacionih nauka i postojećom organizacionom strukturom. U sebi integriše područja informatike. Unutar studijskog programa elektronsko poslovanje omogućava profilisanje doktoranada ka zadovoljenju specifičnih društvenih potreba u oblastima informatike, informacionih sistema i tehnologija.

Studijski program je koncipiran tako da njegovim pohađanjem student postaje visoko kvalifikovan istraživač u oblasti informatike. Student stiče kvalitetna znanja i veštine zasnovane na primeni savremenih informacionih tehnologija i metodologija, a koja mu omogućavaju naučni pristup u identifikaciji, analizi i rešavanju kompleksnih problema.

Naziv predmetaStatusSemestarESPB
Metodologija naučno-istraživačkog rada u tehničko tehnološkim naukamaIzborniPrvi10
Elektronsko poslovanje - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Internet marketing i društveni medijiIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Mobilno poslovanjeIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Internet inteligentnih uređaja i pametna okruženjaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Elektronsko obrazovanje - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
E-zdravstvo - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Virtuelna i proširena realnostIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Cloud computing i softverski definisane mrežeIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Big data i poslovna inteligencija u elektronskom poslovanjuIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Inteligentno upravljanje podacima u elektronskom poslovanjuIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Blockchain u elektronskom poslovanju - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanjuIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Konkurentno i distribuirano programiranjeIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Internet ekonomija - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Menadžment elektronskog poslovanja - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Sajber psihologija - odabrana poglavljaIzborniPrvi/Drugi/Treći10
Inženjerska ekonomikaIzborniPrvi/Drugi/Treći10