Back

Na Fakultetu organizacionih nauka od nove školske 2022/2023 godine startuju novi studijski programi na doktorskim akademskim studijama:

Osnovni cilj ovog studijskog programa doktorskih studija je da studenti steknu najviše naučne sposobnosti i akademske veštine iz oblasti informacionih sistema i tehnologija i srodnih disciplina i da, pri tome, aktivno ovladaju metodologijom naučno-istraživačkog rada.

Osnovni cilj studijskog programa doktorskih akademskih studija „Menadžment i organizacija“ je da studenti tokom studiranja steknu najviše naučne sposobnosti i akademske veštine iz oblasti organizacionih nauka, odnosno menadžmenta i organizacije i pratećih srodnih disciplina.

Osnovni cilj studijskog programa doktorskih studija je da studenti tokom studiranja steknu vrhunska znanja, naučno-istraživače sposobnosti i akademske veštine iz oblasti poslovne analitike, operacionih istraživanja, kvantitativnog menadžmenta, upravljanja sistemima, računarske inteligencije i pratećih srodnih disciplina.

Osnovni cilj studijskog programa doktorskih akademskih studija je da studenti steknu najviše naučne sposobnosti i akademske veštine iz oblasti softverskog inženjerstva, veštačke inteligencije, elektronskog poslovanja, informacionih sistema i tehnologija i srodnih disciplina.

Više informacija o studijskim programima i uslovima za upis imate na linku.