Back

Азбучна листа пријављених кандидата за упис на докторске академске студије у школској 2023/24. години Трећи конкурсни рок

Трећи конкурсни рок за упис на студијске програме докторских академских студија 2023/24. година.

Други конкурсни рок за упис на студијске програме докторских академских студија у школској 2023/24.години.

Raspored polaganja prijemnih ispita za upis na doktorske akademske studije 2023/24. možete preuzeti na sledećem [linku].

UPIS 2023/24:

Prijava na konkurs za doktorske akademske studije obaviće se od 11.10.2023.

Lice je ostvarilo pravo na upis ako se na konačnoj rang listi nalazi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Prilikom dolaska na predaju dokumenata, potrebno je doneti i popunjenu prijavu za upis na doktorske studije.

Prijavu možete preuzeti sa sledećeg linka: Link do prijave.

 

Studijski program Budget Samofinansirajući Ukupno student na SP
Menadžment i organizacija 3 12 15
Informationi sistemi i tehnologije 2 10 12
Optimizacija i analitika 2 8 10
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanje 2 8 10

Otvoren je konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2023/24. godini.

Važni datumi Aktivnost
11.10.2023 – 17.10.2023. Prijava na konkurs
20.10.2023. Intervjui
23.10.2023. Preliminarna rang lista
25.10.2023. Konačna rang lista
27.10.2023. Upis

 

  • Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
  • Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Upis stranih državljanina

Strani državljanin može konkurisati i upisati se na studijski program pod istim uslovima kao i državljanin Republike Srbije. Može ostvariti jedino status studenta koji se sam finansira i mora plaćati školarinu.
Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave, ukoliko je visokoškolska isprava o prethodnom obrazovanju stečena u inostranstvu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:

  • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
  • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

Upis državljana Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Upis lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu tražiti da se intervju obavi na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno obaviti intervju i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Više infromacija

U dokumentu ispod možete pronaći više informacija.

Конкурс-за-упис-на-ДАС-у-школској-2023-24Download