Back

Prvi upisni rok

  • najranije 1. septembra, a najkasnije do 20. oktobra 2022. godine – prijava i prijem dokumenata;
  • najkasnije do 27. oktobra 2022. god. u 12 časova – Univerzitet objavljuje konačne rang-liste po studijskim programima koje su osnov za upis;
  • najkasnije do 1. novembra 2022. godine – upis kandidata;
  • najkasnije do 2. novembra 2022. godine – fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata po studijskim programima i broj slobodnih mesta

Drugi upisni rok

  • od 3. do 5. novembra 2022. godine – prijava i prijem dokumenata;
  • najkasnije do 12. novembra 2022. god. u 10 časova – Univerzitet objavljuje konačne rang-liste po studijskim programima koje su osnov za upis;
  • najkasnije do 13. novembra 2022. godine – upis kandidata;
  • najkasnije do 14. novembra 2022. godine – fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata po studijskim programima i broj slobodnih mesta

Treći upisni rok

  1. i 17. novembra 2022. godine – prijava i prijem dokumenata;

Kalendar može biti naknadno promenjen, u skladu sa okolnostima.

Kandidati podnose prijave na konkurs preko studentskih službi fakulteta na kojima se studijski program izvodi.