Back
R.BR.KANDIDATTEMA PRISTUPNOG RADAMENTORDATUM ODBRANE
1.Бобан Давидовић (2016/5011)Big data сервиси у ИТ екосистемима паметног саобраћајадр Душан Бараћ03. април 2024.14:00
2.Nevena Čolić (2016/5029)Primena interpolativne Bulove algebre u problemima predviđanjadr Pavle Milošević30. novembar 2023. 12:00
Sala: 30
5.Radomir Marković (2015/5028)Prediktori ekstremnih troškova porođaja na tercijarnom nivou zdravstvene zaštitedr Slađana Benkovićseptembar 2022. 16. 00 Sala: B103.
6.Željko Bolbotinović (2018/5013)Model digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća orijentisan na podatkedr Dragan Vukmirovićseptembar 2022. 15:00 Sala: C201
7.Marko Špiler (2017/5018)Integracija tehnika forenzičkog računovodstva u sistem kontroledr Snežana Kneževićseptembar 2022. 14:30 Sala: C301.
8.Aleksandra Gajović (2019/5014)Razvoj digitalne platforme za ekološku edukaciju mladih u skladu sa strategijama Evropskog zelenog dogovoradr Marko Ćirovićseptembar 2022. 12:00 Sala: 210
9.Stefan Radojičić (2018/5019)Unapređeni model arhitekture elektronske uprave zasnovan na big data tehnologijama i veštačkoj inteligencijidr Dragan Vukmirovićseptembar 2022. 14:00 Sala: 112
10.Jovana Mihailović (2015/5007)Primena sistema proizvod-usluga u IoT ekosistemudr Biljana Stošićseptembar 2022. 13:00 Sala: B103
11.Marijana Miletić-Radić (2021/5019)Uloga učešća javnosti u održivom upravljanju vodamadr Nataša Petrovićseptembar 2022. 15:00 Sala: 112
12.Dragana Rošulj (2015/5032)Koncept strateškog upravljanja malim i srednjim preduzećima zasnovan na procesima menadžmenta znanjemdr Dejan Petrovićseptembar 2022. 14:30 Sala: 106
13.Nebojša Dragović(2018/5038)Unapređenje modela za prevenciju i rano otkrivanje ilegalnih aktivnosti primenom prediktivne analitikedr Dragan Vukmirovićseptembar 2022. 14:00 Sala:
14.Ranko Petrović (2016/5009)Model edukacione platforme za ispitivanje uticaja satelitskog linka na uspešnost misije bezbednosno-kritičnih HCP sistema koji se oslanjaju na IoT senzorske mrežedr Dejan Simićseptembar 2022. 12:00 Sala: 112
15.Vladimir Marković (2014/5010)Model meranja stepena razvijenosti ekonomskih jedinica kombinovanom primenom metoda glavnih komponenata i Ivanovićevog odstojanjadr Zoran Radojičićnovembar 2022. 16:00 Sala: 112
16.Teklehaimanot Yemane Embaye (2020/5016)Pristup adaptivnom projektno-zasnovanom E-učenju baziran na emocionalnoj inteligencijidr Zorica Bogdanovićdecembar 2022. 11:00 Sala:
17.Daniel Bjelica (2020/5024)Model digitalnog zdravstvenog ekosistema zasnovan na blockchain tehnologijidr Aleksandra Labusdecembar 2022. 10:00 Sala:
18.Marijana Miletić-Radić (2021/5019)Uloga učešća javnosti u održivom upravljanju vodamadr Nataša Petrovićdecembar 2022. 13:00 Sala:004
19.Vuk Mirčetić (2019/5011)Razvoj strateškog modela za istraživanje, ocenu i unapređenje liderstva u kontekstu promenljivog okruženja savremenih organizacijadr Marko Mihićmart 2023. 09:30 Sala:D500
20.Вукашин Деспотовић (2022/5086)Модели токенизације у децентрализованим екосистемима електронског пословања заснованим на blockchain технологијидр Зорица Богдановић08. мај 2024.
16:00.