Back
R.BR.KANDIDATTEMA PRISTUPNOG RADAMENTORDATUM ODBRANE
1.Radomir Marković (2015/5028)Prediktori ekstremnih troškova porođaja na tercijarnom nivou zdravstvene zaštitedr Slađana Benkovićseptembar 2022. 16. 00 Sala: B103.
2.Željko Bolbotinović (2018/5013)Model digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća orijentisan na podatkedr Dragan Vukmirovićseptembar 2022. 15:00 Sala: C201
3.Marko Špiler (2017/5018)Integracija tehnika forenzičkog računovodstva u sistem kontroledr Snežana Kneževićseptembar 2022. 14:30 Sala: C301.
4.Aleksandra Gajović (2019/5014)Razvoj digitalne platforme za ekološku edukaciju mladih u skladu sa strategijama Evropskog zelenog dogovoradr Marko Ćirovićseptembar 2022. 12:00 Sala: 210
5.Stefan Radojičić (2018/5019)Unapređeni model arhitekture elektronske uprave zasnovan na big data tehnologijama i veštačkoj inteligencijidr Dragan Vukmirovićseptembar 2022. 14:00 Sala: 112
6.Jovana Mihailović (2015/5007)Primena sistema proizvod-usluga u IoT ekosistemudr Biljana Stošićseptembar 2022. 13:00 Sala: B103
7.Marijana Miletić-Radić (2021/5019)Uloga učešća javnosti u održivom upravljanju vodamadr Nataša Petrovićseptembar 2022. 15:00 Sala: 112
8.Dragana Rošulj (2015/5032)Koncept strateškog upravljanja malim i srednjim preduzećima zasnovan na procesima menadžmenta znanjemdr Dejan Petrovićseptembar 2022. 14:30 Sala: 106
9.Nebojša Dragović(2018/5038)Unapređenje modela za prevenciju i rano otkrivanje ilegalnih aktivnosti primenom prediktivne analitikedr Dragan Vukmirovićseptembar 2022. 14:00 Sala:
10.Ranko Petrović (2016/5009)Model edukacione platforme za ispitivanje uticaja satelitskog linka na uspešnost misije bezbednosno-kritičnih HCP sistema koji se oslanjaju na IoT senzorske mrežedr Dejan Simićseptembar 2022. 12:00 Sala: 112
11.Vladimir Marković (2014/5010)Model meranja stepena razvijenosti ekonomskih jedinica kombinovanom primenom metoda glavnih komponenata i Ivanovićevog odstojanjadr Zoran Radojičićnovembar 2022. 16:00 Sala: 112
12.Teklehaimanot Yemane Embaye (2020/5016)Pristup adaptivnom projektno-zasnovanom E-učenju baziran na emocionalnoj inteligencijidr Zorica Bogdanovićdecembar 2022. 11:00 Sala:
13.Daniel Bjelica (2020/5024)Model digitalnog zdravstvenog ekosistema zasnovan na blockchain tehnologijidr Aleksandra Labusdecembar 2022. 10:00 Sala:
14.Marijana Miletić-Radić (2021/5019)Uloga učešća javnosti u održivom upravljanju vodamadr Nataša Petrovićdecembar 2022. 13:00 Sala:004
15.Vuk Mirčetić (2019/5011)Razvoj strateškog modela za istraživanje, ocenu i unapređenje liderstva u kontekstu promenljivog okruženja savremenih organizacijadr Marko Mihićmart 2023. 09:30 Sala:D500