Back

Visina školarine za Doktorske akademske studije za školsku 2023/24. godinu

Редни бројНазив активностиИзнос за 2023/24.
1.Пријава на конкурс и полагање пријемног испита у школској 2024/25.
У зависности од броја СП за који који кандидат пријављује
10.000 + (5.000xБројСП)
2.Упис наредне године :
Бодови који се уписују први пут
Бодови који се пново уписују

ЕСПБx5.000,00
ЕСПБx3.600,00
3.Индекс и обрасци4.000,оо
4.Пријава испита
Прва и друга пријава сваког испитаБез наканаде
Трећа и даље пријаве сваког испита3.000,оо
5.Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету)3.000,оо
6.Полагање испита пред комисијом на захтев студента6.000,оо
Полагање испита пред комисијом на основу одлуке ДеканаБез накнаде
7.Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по докторирању )Без накнаде
8.Издавање уверења о положеним испитима (у току студија)2.000,оо
9. Издавање дупликата индекса3.000,00
Издавање дупликата уверења о докторирању3.000,00
10.Издавања стандардних уверења о статусу студентаБез накнаде
11.Издавање нестандардних потврда и уверења3.000,оо
12.Накнада за привремено издавање личних документаБез накнаде
13.Исписивање студента2.000,оо
14.Промена изборног предмета4.000,оо
15.Накнадна пријава испита (додатни трошкови)3.000,оо
16.Поништавање испита (ван статутарног рока)3.000,оо
17.Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа)12.000,оо
18.Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока5.000,оо
19.Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао)2.000,оо
20.Подношење захтева за промену ментора или теме докторске дисертације (приступног рада)12.000,00

Student na ime školarine uplaćuje Fakultetu navedeni iznos jednokratno ili u 5 rata:

Visina školarine za Doktorske akademske studije za školsku 2023/24. godinu za STRANE DRŽAVLjANE

Редни бројНазив активностиИзнос за [ЕУР]
1.Пријава на конкурс и полагање пријемног испита у школској 2024/25.
У зависности од броја СП за који који кандидат пријављује
200+ (50xБројСП)
2.Упис наредне године :
Бодови који се уписују први пут
Бодови који се пново уписују

ЕСПБx67,00
ЕСПБx35,00
3.Индекс и обрасци50,оо
4.Пријава испита
Прва и друга пријава сваког испитаБез наканаде
Трећа и даље пријаве сваког испита50,оо
5.Пријава изборних предмета ван утврђеног рока (по предмету)50,оо
6.Полагање испита пред комисијом на захтев студента100,оо
Полагање испита пред комисијом на основу одлуке ДеканаБез накнаде
7.Издавање уверења о докторирању и уверења о положеним испитима (по докторирању )Без накнаде
8.Издавање уверења о положеним испитима (у току студија)50,оо
9. Издавање дупликата индекса50,00
Издавање дупликата уверења о докторирању3.000,00
10.Издавања стандардних уверења о статусу студентаБез накнаде
11.Издавање нестандардних потврда и уверења100,оо
12.Накнада за привремено издавање личних документаБез накнаде
13.Исписивање студента50,оо
14.Промена изборног предмета50,оо
15.Накнадна пријава испита (додатни трошкови)50,оо
16.Поништавање испита (ван статутарног рока)50,оо
17.Упис године ван утврђених рокова (активација досијеа)150,оо
18.Подношење захтева за продужење рока за завршетак студија или статус мировања, ван утврђеног рока100,оо
19.Издавање уверења о положеним испитима које се издаје студенту који није уписан у текућу школску годину (неактиван, исписан, дипломирао)50,оо

*Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po sredwm kursu NBS na dan uplate.