Back

dr Aleksandar Rakićević petak 10-12, MS Teams
dr Aleksandra Labus utorak 14-16
dr Ana Poledica ponedeljak 10-12, MS Teams i kabinet 211
dr Ana Rakić četvrtak 12-14
dr Barbara Simeunović četvrtak 9-11, MS Teams
dr Biljana Panić utorak 10-11, MS Teams i od 14-15 u kabinetu 309a
dr Biljana Stošić sreda 13-15
dr Biljana Cvetić utorak 10:15-12:15, MS Teams
dr Bisera Andrić Gušavac četvrtak 14-16
dr Božidar Radenković sreda 13-15
dr Bojan Ilić utorak 16-18
dr Bojan Tomić ponedeljak 10-12, kabinet 305
dr Boris Delibašić ponedeljak 12-14
dr Velimir Štavljanin utorak 10-12, kabinet 202
dr Veljko Dmitrović utorak 18-20, MS Teams
dr Veljko Jeremić utorak 18-20, 22. novembar 2023. godine zbog službenog puta nećese držati konsultacije, 29. novembra 2023. godine konsultacije se održavaju u terminu 16-18
dr Vesna Bogojević Arsić sreda 15-17
dr Vesna Todorčević četvrtak 10-12, MS Teams
dr Vidan Marković ponedeljak 18-20
dr Vladan Devedžić ponedeljak 14-16, MS Teams
dr Gordana Pejović utorak 14-16, MS Teams
dr Gordana Savić utorak 12-14
dr Danica Lečić-Cvetković sreda 16-18
dr Dejan Petrović sreda 18-20, MS Teams
dr Dejan Simić utorak 17.30-19.30
dr Dragan Bjelica ponedeljak 17-19
dr Dragan Vasiljević sreda 9-11
dr Dragan Vukmirović sreda 12-14
dr Dragan Đurić četvrtak 14-16, kabinet c202 uz predhodnu najavu putem mejla
dr Dragana Makajić-Nikolić utorak 17-19
dr Dragana Stojanović utorak 10-12, MS Teams
dr Dragoslav Slović sreda 15-17, MS Teams
dr Dušan Barać četvrtak 9-11
dr Dušan Savić četvrtak 14-15 i petak 14-15
dr Dušan Džamić sreda 15-17, MS Teams
dr Đorđe Krivokapić četvrtak 12-14
dr Zoran Marjanović četvrtak 18-20
dr Zoran Radojičić ponedeljak 14-16
dr Zoran Rakićević četvrtak 14-16
dr Zoran Ševarac sreda 16-18
dr Zorica Bogdanović sreda 16-18
dr Ivan Luković ponedeljak 10-12, MS Teams
dr Ivan Tomašević četvrtak 10-12, MS Teams
dr Ivana Dragović ponedeljak 10-12
dr Ivana Kovačević četrvtak 12-14, MS Teams
dr Ivana Mijatović petak 14-16, MS Teams
dr Jasna Petković utorak 10-12
dr Jelana Anđelković utorak 12-14, MS Teams
dr Jelana Jovanović sreda 15-16 i petak 11-12, MS Teams
dr Jelena Anđelković Labrović četvrtak 17-19, MS Teams
dr Jelena Ruso sreda 12-15, MS Teams
dr Jovan Krivokapić četvrtakom 16-18, MS Teams i u kabinetu 314
dr Jovan Filipović sreda 17-19
dr Lena Đorđević Milutinović utorak 11-13, MS Teams
dr Maja Glogovac sreda 9-11, MS Teams
dr Marija Bogićević Sretenović ponedeljak 10-12, MS Teams
dr Marija Boričić utorak 12-14, MS Teams
dr Marija Jović utorak 14-16, kabinet 202a
dr Marija Kuzmanović ponedeljak 16-18
Marija Meršnik petak 10-12, MS Teams
dr Marijana Despotović Zrakić utorak 14-16
dr Marko Mihić petak 16-18, MS Teams
dr Milan Vukićević sreda 12-14, MS Teams
dr Milan Radojičić četvrtak 11-14
dr Milena Popović sreda 9-11
dr Milica Bulajić sreda 14-16, MS Teams
dr Milica Latinović sreda 15-17, MS Teams
dr Milica Maričić ponedeljak 14-16, kabinet 319
dr Milica Stojanović utorak 14-16, MS Teams
dr Miloš Danilović sreda 13-15, MS Teams
dr Miloš Jovanović sreda 12-14,MS Teams
dr Miloš Milić četvrtak 9-11, MS Teams
dr Miloš Milosavljević sreda 17-19, MS Teams
dr Miroslav Minović utorak 10-12, MS Teams
dr Mladen Đurić utorak 12-14, MS Teams
dr Mladen Čudanov sreda 16-18
dr Nataša Petrović ponedeljak 12-14, MS Teams
dr Nebojša Nikolić ponedeljak 16-18, MS Teams
dr Nedeljko Živković utorak 12-14, MS Teams
dr Nemanja Milenković sreda 14-16
dr Ognjen Pantelić utorak 16-18, MS Teams
dr Olivera Mihić ponedeljak 14-16, MS Teams
dr Pavle Milošević sreda 16-18, MS Teams
dr Rade Lazović četvrtak 10-12
dr Radmila Janičić sreda 16-19, MS Teams
dr Radul Milutinović utorak 12-14
dr Sandro Radovanović sreda 12-14, MS Teams
dr Sanja Marinković utorak 10-12, MS Teams
dr Saša Lazarević četvrtak 16-18
dr Siniša Vlajić petak 10-12
dr Slavica Cicvarić Kostić utorak 16-18, MS Teams
dr Slađan Babarogić ponedeljak 12-14, MS Teams
dr Slađana Barjaktarović Rakočević sreda 14-16
dr Slađana Benković utorak 10-12, MS Teams
dr Slobodan Antić sreda 18-20
dr Slobodan Miladinović ponedeljak 14-16
dr Snežana Knežević ponedeljak 16-18
dr Srđa Bjeladinović sreda 9-11, MS Teams
dr Stefan Komazec petak 12-14
dr Tamara Vlastelica sreda 13-16
dr Tanja Milić utorak 16-18
dr Tatjana Ivanović ponedeljak 18-20
Ana Pajić Simović sreda 10-12 i četvrtak 14-15, MS Teams
Andrea Nikolić četvrtak 16-19, MS Teams
Anđela Đorđević četvrtak 12-15
Anđelija Đorđević utorak 12-14 i četvrtak 12-14, MS Teams
Biljana Tošić utorak 9-12, MS Teams i u kabinetu A003
Bojan Marčeta utorak 10-13
Branko Krsmanović utorka od 16-19
Vladimir Belča utorak 9-12
Vukašin Brković četvrtak 15-17 i petak 10-11
Dejana Nikolić sreda 13-16, MS Teams
Đorđe Jovanović ponedeljak 10-13
Željko Spasenić ponedeljak 15-18, MS Teams
Zorica Mitrović ponedeljak 17-20
Ivan Todorović četvrtak 15-18
Ivona Živković sreda 9-12, MS Teams
Ivona Jovanović utorak 10-11 i sreda 12-14, MS Teams
Ilija Paunić ponedeljak 14-16 i četvrtak 16-17, MS Teams
Jelena Đorđević petak 15-18
Jelica Stanojević sreda 8-10 i 12-13
Jovana Jović sreda 11-14, MS Teams
Mateja Manojlović ponedeljak 9-12
Milena Gatić utorak 10-12 i sreda 9-10, MS Teams
Milica Jovanović ponedeljak 12-14 i utorak 10-11, MS Teams
Milica Škemberović sreda 9-12
Miloš Parežanin utorak 10-13
Nemanja Backović utorak 16-18 i četvrtak 16-17
Nemanja Milanović sreda 9:30-12:30, MS Teams
Nikola Zornić ponedeljak 10-13
Nikola Petrović utorak 16-19
Nikola Cvetković ponedeljak 9-12
Ognjen Anđelić utorak 13-16, MS Teams
Olga Jelić utorak 9-12
Predrag Imšić sreda 9-12, MS Teams i u kabinetu
Stefan Krstović petak 14-17, MS Teams
Tamara Naumović ponedeljak 10-13
Tatjana Stojanović četvrtak 14-17
Teodora Rajković petak 10-12 i 14-15, MS Teams i u kabinetu B008
Filip Furtula sreda 12-15

Ime i Prezime Vreme Platforma/Kabinet
dr Aleksandar Rakićević petal 10-12 MS Teams
dr Aleksandar Labus stork 14-16
dr Ana Poledica ponedeljak 10-12 MS Teams I kabinet 211
dr Ana Rakić četvrtak 12-14
dr Barbara Simuenović četvrtak 9-11 MS Teams
dr Biljana Panić utorak 10-11
stork 14-15
MS Teams
kabinet 309a
dr Biljana Stošić sreda 13-15
dr Biljana Cvetić utorak 10.15-12.15 MS Teams
dr Bisera Andrić Gušavac četvrtak 14-16
dr Božidar Radenković sreda 13-15
dr Bojan Ilić sreda 16-18
dr Bojan Tomović ponedeljak 10-12 kabinet 305
dr Boris Delibašić ponedeljak 12-14
dr Velimir Štavljanin utorak 10-12 kabinet 202
dr Veljko Dmitrović utorak 18-20 MS Teams
dr Veljko Jeremić utorak 18-20
dr Vesna Bogojević Arsić sreda 15-17
Content