Back

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Preliminarne rang liste sa ukupnim brojem bodova biće objavljene 20. novembra 2021. godine.

Podnošenje žalbi na objavljene preliminarne rang liste će biti 21. novembra 2021. godine od 09 do 10 sati, u kabinetu B003. Rešenja po žalbama biće objavljena istog dana u 11:00.

Konačne rang liste će biti objavljene 22. novembra 2021. godine.